WE'RE AN INDEPENDENT
PRODUCTION WAREHOUSE

 

helpzenietnaardetuut.be

Je oren zijn belangrijker dan je denkt. Geronimo ontwikkelde een totaalcampagne rond gehoorschade in opdracht van de Vlaamse Overheid. Van radiospots tot een interactieve website, van mobiele applicaties tot inhoudelijk backgroud... Geronimo helptzenietnaardetuut!
 
 

 

De app is gratis te downloaden voor iPhone en Android-telefoons.
 
 
Over de nieuwe geluidsnormen op muziekactiviteiten is veel geschreven, gesproken en ook getweet of gefacebookt. Geliked of niet geliked, de regels gaan in voegen, en dat vanaf 1 januari 2013.
 
Wat zeker is, is dat de gemiddelde Vlaming veel te weinig stil staat bij de gevaren op gehoorschade en bij de ernst van dit probleem. Alleen regels zullen het risico tot gehoorschade niet genoeg inperken. De mensen moeten overtuigd worden van de nood om voorzichtiger om te gaan met onze geluidsconsumptie.
Dit was een bekommernis van de Vlaamse Overheid. Ze nam Geronimo onder de arm om de wereld met het probleem van gehoorschade te confronteren.
Hoe vaak gaat een gesprek op café er niet over dat het volume toch wel een tikkeltje te hoog staat? Hoe vaak denken we niet dat de hoofdtelefoon van onze zoon of dochter niet wat luid klinkt? Vaak stoppen we onze kritische bedenkingen met “Ach, zo’n vaart zal het wel niet lopen.”
 
Wel dit kan, als je niet oplet en wat pech hebt, wel een grote vaart lopen. Belangrijk is een soort mentaliteitswijziging in actie zetten bij de mensen. Zo zullen we ons niet de loser voelen als we een opmerking maken bij de barman, en zullen we onszelf niet te tiranniek vinden als we onze kleine spruit vragen die hoofdtelefoon af te zetten.
Met dat doel is de website www.helpzenietnaardetuut.be opgericht op initiatief van het departement Leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse regering. Op de website wordt informatie aangereikt over gehoorschade. Wanneer wordt het te luid? Wanneer wordt een situatie heel risicovol voor je oren? Het kan zelfs zijn dat je door eenmalige blootstelling aan lawaai blijvende gehoorschade oploopt. Ook de verschillende soorten van gehoorschade worden op een rijtje gezet. Tinnitus, of oorsuizingen, of getuut in je oren, is misschien wel het bekendste voorbeeld van gehoorschade. Je oren kunnen ook overgevoelig worden, of het kan voorvallen dat de stem van je man plots even luid klinkt als de radio en je beltoon tezamen. Zo kan het voorkomen dat je al de inkomende prikkels als een chaotische geluidspap ervaart.
 
Veel mensen rapporteren problemen typisch gelinkt aan gehoorschade, maar evenveel mensen praten hier niet echt over. Ze gaan er maar van uit dat er niets aan de hand is. Daarom is de openingspagina op de website ook een test die een inschatting maakt hoe risicovol je luistergedrag is. Op een leuke manier krijg je na het invullen een soort luisterrapport. Daarin vind je hoe risicovol jouw luistergedrag is. Je krijgt ook tips hoe je het beter kan gaan doen en je krijgt schouderklopjes als je goed scoort.
 
De bedoeling is ook om jongeren te doen inzien dat de situatie ernstige gevolgen kan hebben. Zij zijn het immers die zich het vaakst aan extreem luide prikkels blootstellen. Daar komt ook nog bij dat jongeren zich niet snel bewust zijn van de signalen die ze van hun lichaam krijgen.

Als ze tijdelijke oorsuizingen hebben, dan staan ze hier vaak niet bij stil, en doen ze gewoon verder zoals ze bezig zijn. Ze zien dit alles bijvoorbeeld niet als een waarschuwing.
 
De bottom line van de campagne is voor Geronimo dat je, als je graag geniet van geluid, je best toch oplet wat je met je oren doet. Voor je het weet help je ze naar de vaantjes, de knoppen, of zelfs naar de tuut.

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Geronimo
Indiëstraat 12b | B-2000 Antwerp
News
 
News